Maria H. Walby

Maria H. Walby

In times of chaos

Maleri

Collage og maling på treplate

Maria Walby liker best å jobbe med maling, men har i denne oppgaven utforsket en blanding av teknikkene collage og maling, og hvordan de fungerer sammen. Hun legger mye fokus på det visuelle med kunsten sin, og liker å jobbe med detaljer. Hun trekker ofte inn samfunnsaktuelle temaer, eller bruker egne erfaringer og følelser. I dette verket har hun tatt inspirasjon fra situasjonen som har preget hele verden i år, og hvordan det har føltes for mange, også henne selv

Verket In times of chaos er inspirert av dadaismen, hvor collage hadde en sentral rolle. Dadaismen var en retning innen kunst og litteratur, som oppstod rundt 1915. Målet med retningen var å vise den innebyggede falskheten i tradisjonell, etablert kunst. 

I løpet av de siste 2 månedene har det føltes ut som at verden har stått stille. Situasjonen rundt Covid-19 har endret alles hverdag, i ulik grad. Mange har i denne perioden kjent på en følelse av kaos, og noen har også mistet en nær seg. Følelsen av kaos, er noe vi har kjent på mye lenger før denne situasjonen kom. Noe som likevel er annerledes nå er at vi ikke kan gjøre det bedre med å være med hverandre. Vi gjør det bedre med å holde avstand, og det kan for mange være utrolig vanskelig. 

Verket er laget på en tykk treplate, et sterkt og tungt materiale. Dette gir platen en slags dybde. Fargepalletten er begrenset til kun noen få farger, hvor kontrastene av lyst/mørkt og varmt/kaldt kommer tydelig frem. Hun har brukt teknikken collage, og klippet ut ulike deler for å gjenspeile denne følelsen av kaos. «Hovedmotivene» i bildet har hun derimot malt på. Komposisjonen og elementene i verket skaper en følelse av ensomhet og kaos, men også samhold i vanskelige tider. Dette med samhold kommer spesielt frem i måten disse to hendene strekker seg etter hverandre, men at de fortsatt ikke kan berøre hverandre. 

%d bloggere like this: