Mathias Morsund

Mathias Morsund

Uten Tittel

Installasjon, grunnflate = 30 x 42cm, h = 35cm

Gips og stål

Under utformingen av mine verk så setter jeg mye av fokuset på formen til verket. Derfor eksperimenterer jeg mye med dette under skissemodeller. Dette gjorde jeg fordi jeg mener det ga meg et bedre bilde av hvordan skulpturen min vil se ut. Jeg satte fokus på å få frem den store formen i skulpturen fordi i mine øyne så er det formen som blir sjelen til skulpturen. Under utformingen av skulpturen så foretrekker jeg å bruke hendene mine der det er mulig for å gi meg en bedre kontroll.

Jeg liker å jobbe i mørkt stål og gips fordi de står veldig sterkt opp mot hverandre og bringer med en spennende kontrast i skulpturen i hvordan de to materialene oppfører seg. Samtidig så spiller de to materialene godt opp mot hverandre i det at de komplimenterer hverandre ved å gi skulpturen en tydeligere retning og gjøre det enklere for meg å fange formen jeg ønsker å utrykke. Å jobbe i 3d gir meg muligheten til å vise form og sammenheng på en helt unik måte samtidig som jeg kan bruke tomrommet på et helt annen nivå sammenlignet med for eksempel tradisjonell malekunst. Med min kunst så ønsket jeg å utrykke en følelse eller en drivkraft hos mennesket.

%d bloggere like this: