Nico Skjelsbæk

Nico Skjelsbæk 

«We see everything”

Håndlaget bok, 

Bokbinding og collage 

Nico Skjelsbæk liker å jobbe med mange forskjellige medier og innenfor flere stilperioder. Hen har i dette verket valgt å jobbe med en kombinasjon av teknikker for å formidle sitt budskap. 

Verket «We see everything» er sterkt inspirert av dadaismen. Dadaismen hadde sitt gjennombrudd på 1900-tallet som en reaksjon på klassisk kunst og har utviklet seg til å bli et utrykk for kritikk til dagens samfunn. 

Installasjonen består av en håndlaget bok som er fylt med individuelle verk på hver side. Under dadaismen var collage en veldig populær teknikk, hvor kunstnere klippet ut bilder og tekst fra magasiner og aviser. Deretter limte man det sammen for å gi det en ny betydning. Nico har valgt å la seg inspirere av denne teknikken, noe som kommer tydelig frem på sidene i boken.  

Nico har i dette verket valgt å kommentere på dagens forbrukersamfunn. Hen sier selv: «Jeg ville lage en fysisk representasjon av et digitalt fenomen. Litt som et «facebook-feed». Men isteden for å lage den digitalt, lagde jeg en faktisk bok.» Mye av tematikken i dette verket legger fokus på hvordan medier overvåker alt og legger press på mennesker til å oppføre seg på en spesiell måte. På mange av sidene ser vi øyne fremstilt på forskjelige måter. Nico har valgt å bruke denne gjentagelsen av et spesifikt motiv av flere grunner. Det trekker en rød tråd gjennom verket som gir en helhetlig følelse, samtidig som man blir dratt inn og nesten føler seg overvåket mens man ser på kunsten. 

På grunn av rekkefølgen på sidene får man se flere aspekter av hverdagen som ofte er påvirket av mediebruk, men med avbrudd av «overvåking» fra øynene. På grunn av dette oppsettet vil vi ikke kunne klare å bla igjennom boka uten å få en følelse av at vi blir overvåket. Ikke bare er det en følelse underveis, men også noe man sitter igjen med etter å ha bladd igjennom hele boka. Den siste siden viser oss en telefonskjerm dekket av øyne sammen med tittelen på verket «We see everything». 

%d bloggere like this: