Nina Thuestad Forus

Nina Thuestad Forus

CORE

Film, 00:51 minutt

Kunstfilm, performancekunst

I denne filmen utforsker Thuestad forbrukersamfunnet gjennom performance. Thuestad har jobbet med kamera, og hovedsakelig fotografi, siden hun var liten. Nå kommer hun tilbake til sine røtter, men istedenfor foto jobber hun denne gangen med film.

Verden har blitt et sted hvor vi kjøper nye klær når de gamle får et hull, eller en flekk som ikke var så lett å vaske bort, eller man ikke har plass lenger fordi man har kjøpt nye ting. Verden blir rarere og rarere til alt blir surrealistisk, på en måte, og man blir sint fordi alle kjøper og kjøper og bruker ikke det de allerede har hjemme.

Forbrukersamfunnet blir mer og mer omsluttende, til alt bare er forbruk forbruk forbruk, og dette er nok til å provosere kunstneren til å filme seg selv til dette performance-verket. Fordi et tradisjonelt maleri er rett og slett ikke nok til å få frem likegyldigheten dette forbruket møtes med. Men er vi likegyldige til at alle ressursene presses ut av jorden, helt til det eneste vi har igjen er en uspiselig kjerne?

Innledende sitat: Jenny Skavlan

Musikk: Moments in love, The Art Of Noise

%d bloggere like this: