Rachel Agudelo

Rachel Agudelo

Eget verk

2020

Rachel Agudelo er en ung kunststudent som går på Munch videregående skole. Rachel tok inspirasjon fra surrealismen i dette verket, siden en bred del av kunsten hun liker å lage på fritiden, forsøker å gjenspeile hennes indre tanker på en kreativ måte. Personlig har hun alltid likt å lage kunst som kan kunne kommunisere med den som opplever kunsten hennes, og at den kanskje kan vekke en følelse eller tanke i dem. 

Surrealismen oppstod i Europa som en kulturell bevegelse rundt 1920 etter 1 VK, og var meget inspirert av dadaismen. I sin innledende periode var epoken først og fremst en litterær bevegelse, men billedkunsten ble den ledende formen fra ca. 1925. Surrealismen tok inspirasjon fra det ubevisste, og fokuserte på underliggjøring og fremmedgjørelse av virkeligheten. Den søkte menneskets egen virkelighet i det ubevisste. 

Å formidle overflod og kaos i tankene, var kunstnerens mål med dette verket. Figuren representerer kaos i hode, en annen indre virkelighet andre ofte ikke kan se utenifra, men en følelse de fleste har kjent på flere ganger i sin livstid. Den sorte bakgrunnen representerer det indre tanke rom og motivet representerer tankene. 

Motivet eller figuren bærer flere preg fra surrealismen med sitt drømmende uttrykk, anormalitet og lite logikk i struktur, og forvrengt bilde av virkeligheten. Istedenfor at figuren fremstår som anatomisk korrekt, er de forskjellige kroppsdelene klumpet sammen i en struktur som går imot fornuften. Dette ville hun også få frem med farge i tillegg til form, ved å leke med farge uttrykk som ikke gir mening ved første øyekast.  

Den er ment å representere kaoset i sinnet. Disse følelsene formidles også gjennom uttrykket til noen av kroppsdelene. Likevel er kaoset ikke nødvendigvis ment å bli sett på som noe negativt eller positivt i dette kunstverket, men heller som forskjellige deler av en selv som fletter seg sammen med hverandre. Noen deler engasjerer seg med publikum, andre er nøytrale, mens noen stirrer eller smiler kynisk mot deg. 

%d bloggere like this: