Sigrid Tesaker

Sigrid Tesaker

Implicit

Animasjon, 1 min 8 sek

Digitalt

Imellom skoleprosjekter og fysiske aktiviteter, liker Sigrid Tesaker å eksperimentere med form, farge og uttrykk med en spesiell interesse innenfor tradisjonell maling. Gleden av å bare male tinghar en sterk tilstedeværelse i kunsten hennes, og det rent estetiske i et kunstverk er også et viktig element. Et av hennes største kunstneriske ønsker er å kunne veve historier og særskilte verdener fra egen kunst.

I dette prosjektet har Tesaker brutt med sine vante materialer og teknikker ved å jobbe digitalt og mindre detaljert. Samtidig er det mange elementer i dette verket som representerer henne som kunstner, for eksempel er det mye eksperimentell fargebruk og et stort fokus på å skape et unikt univers som kun finnes i denne animasjonen. Som første animasjon hun noensinne har laget, så var det mindre fokus på perfekt animering og mer fokus på innhold og visualisering. Hun har tenkt mye over vinkler, farger og scener for å fremme en viss følelse om repetisjon, uklarhet og surrealisme. Et annet viktig element i animasjonen er at man mister konseptet om tid, det finnes ingen klar start eller slutt og hendelsene skjer uten noen logisk sammenheng.

I dette verket har Tesaker tatt inspirasjon fra sine egne drømmer og forsøkt å etterligne hvordan drømmer spiller seg ut. Under den kreative prosessen har hun valgt å la underbevisstheten ta styringen for å skape noe unaturlig og forvirrende. I likhet med surrealismens utvendige meningsløshet og syntetiske drømmelandskap forsøker hun å utfordre tankegangen til seerne. Verket har ingen mening og forteller ingenting, men den vekker interesse og man tenker seg om et par ganger uansett.

%d bloggere like this: