Tuva Tian Skotte

Tuva Tian Skotte

Å bygge ut en by

Maleri, 98,5 cm x 67 cm

Akryl- og gulvmaling på bkpapp

Samfunnet består av mennesker som lever sammen i fellesskap. Et slikt fellesskap er satt sammen av individer – enkeltvesener. Ingen mennesker er helt like; vi er alle unike med ulike evner og egenskaper. Eller skaper dagens samfunn de individene det ønsker? 

Individualisme og mangfold er temaene som blir tatt opp i dette verket. Bakgrunnen for verket er den sterke ensrettingen i samfunnet. Verket er en invitasjon til refleksjon, og Skotte ønsker at betrakteren skal kjenne på diverse følelser. 

Når Skotte lager slike store malerier i svart-hvitt, er man nødt til å betrakte motivet på avstand. Står man for nærme mister man oversikten og forståelsen blir svekket. Noen ganger må man ta et steg tilbake, for å komme et skritt nærmere. Få litt avstand, og få litt perspektiv på ting. 

%d bloggere like this: